هلدینگ ستاره سهیل سامان در سال 1380 تاسیس شد تا بر پایه تجربیات مدیران خود به صورت تخصصی و سیستم محور بتواند کلیه خدمات بازرگانی اعم از خرید،واردات و صادرات و ترخیص کالا را به مشتریان خود ارائه نماید،که این امر نیز با استقبال مشتریان، تولیدکنندگان و صنعتگران بزرگ کشور همراه شد که منجر به بزرگ تر شدن مجموعه و گشایش دفاتر بیشتردر اروپا: شهر هامبورگ، در چین، ترکیه و امارات گردید به نحوی که این مجموعه کلیه فرآیند بازرگانی از خرید، سفارش گذاری، بازرسی قبل از حمل، رزرو کانتینر از انواع خطوط کشتیرانی و هوایی، اخذ ثبت سفارش، انجام امور بانکی، اخذ ترخیصیه و کلیه فرآیند داخلی گمرکات تا رفع تعهدات بانکی مشتریان خود را به طور کامل به سرانجام میرساند.شدن مجموعه و گشایش دفاتر بیشتردر اروپا: شهر هامبورگ، در چین، ترکیه و امارات گردید به نحوی که این مجموعه کلیه فرآیند بازرگانی از خرید، سفارش گذاری، بازرسی قبل از حمل، رزرو کانتینر از انواع خطوط کشتیرانی و هوایی، اخذ ثبت سفارش، انجام امور بانکی، اخذ ترخیصیه و کلیه فرآیند داخلی گمرکات تا رفع تعهدات بانکی مشتریان خود را به طور کامل به سرانجام میرساند.


در شرایط کنونی قوانبن واردات کشور، که تولیدکنندگان و بازرگانان تمایل بیشتری برای واردات اقلام مورد نیاز بنام کارت بازرگانی خودشان دارا میباشند، شرکت ستاره سهیل سامان زیرساختی را فراهم نموده است که از ابتدای زنجیره عملیات واردات اعم از اخذ ثبت سفارش، نوبت گذاری در بانک عامل، تهیه ارز نیمایی یا حاصل از صادرات با بهترین قیمت و سریعترین زمان، بازرسی کالا در مبدا و مقصد، رزرو کانتینر با بهترین قیمت و شرایط، ارائه اسناد ترخیص به بانک عامل و کلیه عملیات ترخیص کالا در گمرکات اجرایی کشور، ارائه اسناد معتبر ترخیص به بانک عامل و پیگیری تا رفع تعهد کامل و آزادسازی وثایق مشتریان توسط پرسنل مجرب خود به انجام میرساند که این طرح با استقبال بزرگترین فعالین اقتصادی کشور همراه بوده و باعث افتخار این مجموعه میباشد.